Etikettarkiv: regeringen

Regeringen stärker studenternas situation

Igår presenterade regeringen ett förslag om höjning av studiemedlen samt av det så kallade fribeloppet för studenter vid universitet och högskolor. Från och med 1 januari 2010 höjs studiemedlen med cirka 430 kronor i månaden. Samtidigt höjs det årliga fribeloppet med cirka 30 000 kronor från och med den 1 januari 2011.

 – Vi är förstås positivt inställda till att studiemedlen höjs, men framför allt gläds vi åt höjningen av fribeloppet. Det säger Kristdemokratiska Studentförbundets ordförande Aron Modig i ett uttalande.

 – Att fribeloppet höjs är mycket positivt. Arbetslinjen måste gälla även för studenter. Flit och arbete ska alltid löna sig. Som det sett ut hittills har den som frivilligt velat ta ett större ansvar för sin försörjning straffats. Det är en ohållbar linje.

Annons

2 kommentarer

Under Kristdemokraterna, Utbildningspolitik

Kristdemokraterna svänger om bensinskatten

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och europaparlamentariker Anders Wijkman skriver idag ett intressant och ganska kontroversiellt inlägg DN Debatt. Kristdemokraterna kommer nämligen att ”skrota” sitt vallöfte om att halvera momsen på alla drivmedel och istället arbeta för en högre koldioxidskatt i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. En helomvändning jämfört med partiets inställning före valet alltså.

Detta kommer av vissa att uppfattas som ett svek, ett vallöfte är ett vallöfte, men i mina ögon är omvändningen enbart positiv. För det första är växthuseffekten och klimatförändringarna någonting som måste tas på allvar. Visst, Sverige är ett litet land och de förändringar vi gör är av ytterst marginell betydelse för helheten. Men samtidigt, om inte vi som ett av världens rikaste och mest välutvecklade länder agerar i frågan, vem ska då göra det? Det handlar om att vara en förebild. Därför är denna policyförändring viktig, om inte annat som en markering, för att främja användandet av alternativa bränslen och kollektiva färdmedel.

För det andra är det väldigt svårt att förena en sänkning av skatten på ”miljötärande” medel med förvaltarskapstanken som är en av grundpelarna i den kristdemokratiska ideologin. Att omvändningen skulle komma förr eller senare var därför tämligen klart. För det tredje skapar detta en större enighet i regeringen och inom den borgerliga alliansen. Att vara oense i en sådan här fråga är bara onödigt och är det någonting som behövs i regeringssamarbetet så är det just enighet. 

Alltså, att bryta vallöften är förstås aldrig positivt, men den här gången väger ändå fördelarna tyngre än nackdelarna.

Aron Modig

1 kommentar

Under Övrig politik, Ideologi, Kristdemokraterna

Skola och utbildning – två frågor som kan rädda regeringen

Ytterligare en dyster opinionsundersökning publicerades under gårdagen. Enligt SvD/Sifo ligger regeringspartierna drygt tio procentenheter efter det socialistiska blocket och Kristdemokraterna hamnar under riksdagsspärren med 3,9 procent. Detta trots att den svenska ekonomin går som tåget och att arbetslösheten sjunker i stadig takt. Bidrar till det fortsatta opinionsfallet gör sannolikt de olyckliga omständigheter som omgärdat regeringens bolagsutförsäljningar, men att alliansen gått från valseger till ett sådant stort underläge på bara tretton månader är mycket svårt att förstå. De har ju redan hunnit göra så mycket gott…

Nu är det fortfarande 35 månader kvar till nästa val så mycket kan förstås hända innan dess. Eller rättare sagt mycket kommer att hända innan dess. Den första nyckeln till denna vändning är förstås jobben. Med en allt lägre arbetslöshet och en stark ekonomisk utveckling så kommer opinionen förr eller senare att vända, även om vi så småningom kommer att uppleva ett förändrat konjunkturläge. Svenska folket kommer att märka att de själva och att landet som helhet har fått det bättre.

Den andra nyckeln till ett förändrat opinionsläge rör skola och utbildning. Den havererade svenska skolan var bland många väljare en huvudorsak till att man lade sin röst på ett borgerligt parti vid riksdagsvalet, och den högre utbildningen och forskningen är av stor betydele för den ekonomiska utvecklingen på lite längre sikt. Här måste regeringen med andra ord lägga mer krut.

Innan valet måste man lyckas få till en bättre ordning i skolornas klassrum, man måste lyckas höja statusen på läraryrket så att duktiga personer i ökad utsträckning söker sig till skolan och så att de som redan är där blir mer engagerade. De måste få till en skola som tidigt upptäcker de elever som har problem och tidigt sätta in hjälp gentemot dessa.

Vidare måste kvaliteten i utbildningsväsendet förstärkas. Resurser måste satsas där de gör nytta och inte smetas ut på diverse olika platser och områden. Mer pengar bör satsas på forskning. För att få universitet och högskolor att bli mer effektiva bör deras styrelser helt avpolitiseras. Lärosätena måste styras av de som är duktiga på området och inte av den ideologiska sida som för tillfället är den starkaste.

Mycket finns med andra ord att göra och jag är övertygad om att kraftfulla satsningar, och förändringar, som görs nu kommer att synas i opinionen innan september månad år 2010.

Aron Modig

Lämna en kommentar

Under Studentförbund