Etikettarkiv: gymnasium

Alla gymnasister ska läsa historia

 

”Those who do not remember the past are condemned to repeat it.”
                                                       George Santayana, filosof

 

Innan den sista mars nästa år kommer regeringens utredare Anita Ferm att presentera sitt förslag på hur ”den nya gymnasieskolan” ska se ut. Enligt uppgift kommer hon att föreslå att gymnasiet i framtiden ska ha tre huvudinriktningar: en studieförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning. De teoretiska kraven kommer att sänkas på de båda yrkesförberedande vägarna medan de förhoppningsvis höjs på den studieförberedande grenen. Allt detta är bra.

Bra är också att regeringen nu ställt sig bakom ett tilläggsdirektiv till gymnasieutredningen gällande att historieämnet ska bli obligatoriskt på alla gymnasieskolans program. Visserligen är det svårt att rangordna skolämnen efter betydelse och frågar man en lärare vilket ämne denna tycker är viktigast är svaret enkelt, nämligen det ämne den aktuella läraren själv undervisar i. Ändå är det rimligt att Historia ställs till de åtta ämnen som idag är så kallade ”kärnämnen”, eftersom kunskaper i historia är väldigt viktiga för att man som människa ska kunna förstå dagens samhälle. Utbildningsminister Jan Björklund sammanfattar det hela väl:

 – ”Historia är ett av våra kulturbärande ämnen.”
 – ”Historia lär oss en hel del om varför världen ser ut som den gär idag, och ämnet ger oss en kulturell identitet.”

 Aron Modig

Annons

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Citat, Studentförbund