Etikettarkiv: Erland Ringborg

Ett halvt avskaffande

Igår så levererades ett betänkande från regeringens utredningen om avskaffandet av kårobligatoriet. Med tanke på utredningens resultat så får titeln: ”Frihet för studenter” ett litet drag av ironi över sig.

Utredaren Erland Ringborg har nämligen arbetat med målsättningen att den obligatoriska avgiften för studenter ska avskaffas men att avskaffandet ska ske ”så att det märks så lite som möjligt”. Resultatet innebär i princip att staten går in och betalar en avgift per helårsstudent till den kår som har flest medlemmar. Avgiften baseras inte på antalet medlemmar i föreningen utan på antalet studenter på lärosätet.

Kvar av avskaffandet av kårobligatoriet blev det bara ett avskaffande av avgiftsobligatoriet. Som student blir jag fortfarande tvungen att finna mig i den situationen att en organisation som jag på intet sätt valt att stödja ska föra min talan och vara min röst. Det känns som att utredningen har lagt sig platt inför SFS krav om att bevara deras egna strukturer. Därmed har man gjort en mäktig lobbygrupp nöjd, men priset är att möjligheten till ett vitaliserat kårliv har försvagats och den efterlängtade föreningsfriheten har stannat vid en möjlig avgiftfrihet. Det är lite som att slänga in en oskyldig person i fängelset och sedan be honom vara glad för att det är frivilligt att betala hyra.

Förslaget är ju bättre än det tidigare systemet, men regeringen har bara gått halva vägen mot visionen om föreningsfrihet och tyvärr har man istället gått hela vägen, när det gäller att göra SFS nöjda.

Fördelen är väl kanske att socialdemokraterna inte borde kunna rösta emot förslaget och därmed så får vi en bred sammstämmighet i riksdagen för reformen. Men just nu känns det som en klen tröst….

KSF kommer att återkomma i frågan….

Erik Bengtson

Annons

1 kommentar

Under Utbildningspolitik