Skribenter

  • Kalle Bäck är ordförande i Kristdemokratiska Studentförbundet och läser till lärare vid Göteborgs universitet.

  • Alexandra Braf studerar juridik vid Uppsala univesitet
  • Johan Jonzén studerar till civilekonom vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  • Jenny Alexandersson studerar Europaprogrammet vid Södertörns högskola.
  • Glenn Wästberg studerar personalvetenskap vid Örebro Universitet.
  • Erik Eikeland studerar till civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.
  • Samuel Bothén
Annons