Kategoriarkiv: Tips

KSF:s uppsatsstipendiat skriver i Kristdemokraten

David Arwe, Kristdemokratiska studentförbundets uppsatsstipendiat för 2009, skriver i veckans nummer av tidningen Kristdemokraten en artikel om Kristdemokraternas ideologiska utveckling sedan partiet bildades år 1964. Artikeln är baserad på Arwes studie Från moralparti till etikparti – en studie av Kristdemokraternas ideologiska utveckling med avseende på den religiösa dimensionen. Läs artikeln här.

Annons

Lämna en kommentar

Under Ideologi, KSF:s verksamhet, Tips

”Alliansen bör prioritera sänkta skatter”

Nedanstående krönika var publicerad i tidningen Kristdemokraten fredagen den 2 augusti.

Torsdagen i förra veckan, den 23 juli, var av Skattebetalarnas förening utsedd till Skattefridagen 2009. Denna årligen återkommande ”högtidsdag” är den dag på året då alla löntagarnas skatter blivit betalda, förutsatt att den totala skattebördan fördelas från årets början.

Fram till ifjol hade Sverige högst skatter i världen, men den föga ärofyllda positionen har nu tagits över av Danmark. Alliansregeringen har gjort ett mycket bra jobb sedan tillträdandet hösten 2006, med bland annat tre jobbskatteavdrag, slopad förmögenhetsskatt samt sänkt fastighetsskatt och bolagsskatt på meritlistan. Att dessa reformer burit frukt illustreras inte minst av att Skattefridagen i år infaller drygt två veckor tidigare än vad som var fallet 2006.

Det finns med andra ord goda anledningar att vara nöjd med de senaste årens utveckling, men ändå flera skäl att sträva efter mer. En genomsnittlig löntagare betalar exempelvis fortfarande 55,6 procent av sin totala lön i skatt om alla skatter räknas med.

Nästa höst är det åter val till den svenska riksdagen. Innan dess är det min stora förhoppning att Kristdemokraterna och de övriga allianspartierna enas om en plan för att sänka det svenska skattetrycket ytterligare. Att det just nu, i de ekonomiska kristiderna, inte finns något större utrymme för stora skattesänkningar förstår nog de flesta. Det gäller att vara ansvarsfull i hanteringen av de offentliga finanserna. Men inför kommande val behöver vi kunna förmedla en långsiktig vision till väljarna om ett Sverige med lägre skattetryck.

Göran Hägglund var beundransvärd i sitt Almedalstal då han levererade oneliner efter oneliner om vänsteroppositionens strävan efter fler och högre skatter, men den borgerliga planen behöver konkretiseras. En överenskommelse behövs angående fler steg av jobbskatteavdrag, slopad värnskatt, sänkta arbetsgivaravgifter och så vidare.

Det finns mängder av anledningar till varför sänkta skatter bör prioriteras. De vanliga människornas frihet behöver ökas. För det är ju så att ju större del av lönen som löntagaren får behålla i sin egen plånbok, desto större möjlighet har densamme att bestämma över sitt eget liv. Dessutom behöver arbete uppmuntras ytterligare. Det bör löna sig mer att gå från bidragsförsörjning till egen försörjning.

Det behöver skapas incitament för företagande och kapitalbildning samt bli mer lönsamt att utbilda och förkovra sig. Det av regeringen tillsatta globaliseringsrådet betonade exempelvis att Sverige i internationell jämförelse uppvisar en låg privatekonomisk avkastning på högre utbildning samt att den höga inkomstbeskattningen drar ner denna avkastning för alla typer av utbildningar.

Avslutningsvis behöver staten också minska i storlek för att det civila samhället ska ges större utrymme. Som Göran Hägglund sade i Almedalstalet behöver det finnas en balans mellan det offentliga, det civila samhället och näringslivet. Införandet av avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer vore ur det perspektivet att ta ett väldigt stort steg framåt.

Sverige av idag skiljer sig mycket från det land vi levde i sommaren 2005. De flesta förändringar har varit till det bättre, men mycket finns kvar att göra. ”Det är inte någon liten skog vi ska ta oss ur”, som Göran Hägglund själv uttryckte det på Gotland. Skattepolitiken bör finnas med bland valfrågorna inför nästa års val. Det är en fråga om att skapa frihet, trygghet och egenmakt till den vanliga människan som vårt parti ju strävar efter att sätta i centrum.

Aron Modig
Förbundsordförande
Kristdemokratiska studentförbundet

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, Tips

Studentföreträdare: ”Ge studenterna en ljusare framtid”

I dagarna har Aron Modig tillsammans med en rad företrädare från riksdagspartiernas studentförbund samt Sveriges förenade studentkårer (SFS) en debattartikel publicerad i några av Liberala Nyhetsbyråns tidningar. Artikeln rör de förslag som presenterats av den studiesociala utredningen och har hittills kunnat läsas i Sundsvalls Tidning, Norran samt Västerbottens-Kuriren.

Lämna en kommentar

Under KSF:s verksamhet, Studentförbund, Tips, Utbildningspolitik

David Arwe tilldelas KSF:s uppsatsstipendium för 2009

Kristdemokratiska Studentförbundets uppsatsstipendium för år 2009 går till David Arwe för dennes uppsats Från moralparti till etikparti – En studie av Kristdemokraternas ideologiska utveckling med avseende på den religiösa dimensionen. Arwes uppsats är en kandidatuppsats inom statsvetenskap, skriven vid Mälardalens högskola, som syftar till att beskriva hur Kristdemokraternas ideologi förändrats mellan 1964 och 2001.

Årets jury, som bestod av Patrick E. Vigren, Erik Bengtson och Aron Modig motiverar utnämningen: ”Den svenska kristdemokratin är ett underutforskat område inom statsvetenskapen men David Arwes uppsats är början på en förändring av detta. Arwes uppsats är ett grundligt och seriöst grepp att på ett vetenskapligt sätt beskriva vårt partis ideologiska historia.”

David Arwe är den andre person som erhåller KSF:s uppsatsstipendium om 5 000 kronor. Även i år var intresset för stipendiet relativt stort. Åtta uppsatser skickades in och från KSF:s styrelse ser man positivt på en fortsättning av stipendiesatsningen.

– Tanken har varit att detta ska bli ett årligt stipendium och gensvaret under detta andra år har gjort oss än mer övertygade om att detta är en viktig satsning, säger Aron Modig, förbundsordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet.

3 kommentarer

Under Ideologi, Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet, Tips

Aron Modig om den studiesociala kommitténs förslag

Kristdemokratiska Studentförbundets ordförande Aron Modig kommenterar idag den studiesociala utredningen på sin blogg. En sammanfattning av utredningens förslag finns här.

Lämna en kommentar

Under Tips, Utbildningspolitik

Angående politiker och deras utbildning

Nu har Barack Obama utsett det kabinett och de högre tjänstemän som ska leda USA från och med slutet av januari. Obamas ”lag” är ur många synvinklar ett renodlat elitlag, en samling bestående av några av USA:s allra skarpaste hjärnor. I regeringen, som utöver presidenten och vice president Joe Biden består av 15 ministrar, har samtliga statsråd minst en akademisk grundexamen. De flesta av dem har utöver politisk erfarenhet också meriter från akademin och näringslivet. Många av dem har bott och arbetat i flera länder på olika kontinenter.

Det är värt att nämna några exempel. Barack Obama själv har en grundexamen från Columbia University och en juristexamen från Harvard University. Att han var en student av det absoluta toppskiktet illustreras både av hans betyg och av att han under sin tid vid Harvarduniversitetet var redaktör för den välrespekterade juridiska tidsskriften Harvard Law Review. Han har därutöver arbetat vid åklagarmyndigheten samt undervisat vid University of Chicago. Finansminister Timothy F. Geithner har en masterexamen i internationell ekonomi från John Hopkins University och har därutöver arbetat som diplomat i Japan, på finansdepartementet och på Internationella valutafonden, IMF. Energiminister Steven Chu har dubbla grundexamina och en doktorstitel från Berkeley. År 1997 vann han Nobelpriset i fysik.

I gårdagens nummer av Dagens Nyheter gjordes en jämförelse mellan USA:s kommande ministär och regeringen Reinfeldt. Resultatet blir naturligtvis löjeväckande. Fyra av tio svenska ministrar saknar eller har inte slutfört sin universitetsutbildning. Bäst är EU-minister Cecilia Malmström och handelsminister Ewa Björling som innehar doktorstitlar. Migrationsminister Tobias Billström har en magisterexamen från Lunds universitet samt en masterexamen från Cambridge University och finansminister Anders Borg är nationalekonom med stor erfarenhet från bankväsendet och den finansiella sektorn. Ytterligare några ministrar har akademiska examina men på det hela taget är det minst sagt tunt. Det bör klargöras att förhållandet inom den svenska regeringen på intet sätt var bättre under de perioder socialdemokraterna var i majoritet i riksdagen. Göran Perssons ministärer var rena skämtet i jämförelse. Att man kan utse en person som inte har någon form av akademisk utbildning till att sköta rikets finanser får tala för sig. Oansvarigt är ordet.

En sådan här jämförelse mellan USA och Sverige är på inga sätt rättvis. USA är överlag överlägsna Sverige i avseende på respekterade universitet samtidigt som den ”politiska kulturen” och de politiska karriärvägarna skiljer sig mycket åt länderna emellan. Icke desto mindre bör detta ses som ett ganska stort problem. Politikerna, som ju är de som styr vårt land, bör vara de absolut mest kvalificerade i riket. Självklart är det så att det behövs politisk erfarenhet och politiskt kunnande (sådant som inte lärs ut inom akademin) för att bli en duktig politiker. Men hur kommer det sig att det är så ont om folk med dubbla akademiska examina inom politiken? Hur kommer det sig att inte fler framstående män och kvinnor inom näringslivet också engagerar sig politiskt? Varför har ingen av våra ministrar bott större delen av sitt liv utomlands och samlat på sig den typen av erfarenhet? Var finns läkarna?

Till viss del är förstås politikers lönenivå ett svar på ovanstående frågor, men det är ingalunda det enda. De svenska politikerlönerna är visserligen för låga, men de kommer aldrig kunna matcha de nivåer som förekommer inom företagsvärlden. Nej, på något sätt finns det en kultur inom den svenska politiken som gör att de allra skarpaste hjärnorna inte lockas, eller inte välkomnas, dit. Att finna en lösning på detta problem är en utmaning. Svensk politik bör dock lägga ner stor kraft på att få till stånd en förändring.

DN:s artikel återfinns här. Kalle Henriksson för en intressant diskussion på ämnet på sin blogg. All information om USA:s kommande regering finns här. Samtliga svenska ministrars meritförteckningar finns att läsa här.

Aron Modig

2 kommentarer

Under Kuriosa, Tips, Utbildningspolitik

Apropå julklappar…

Så här i juletider kan det vara bra att påminnas av den ineffektivitet som är förknippad med bytandet av julklappar. Ekonomibloggen Ekonomistas förklarar detta på ett bra sätt i detta inlägg. I övrigt önskar KSFs förbundsstyrelse alla läsare en riktigt god fortsättning.

Lämna en kommentar

Under Kuriosa, Tips

Tidningen Fokus om Eton College

Tidningen Fokus skriver i nummer 50 2008 om den klassiska brittiska internatskolan Eton College. Skolan grundades år 1440 och endast manliga elever är välkomna. Till skolan går man iklädd frack. På fritiden ror man eller övar piano. Det är så klassiskt brittiskt det bara går, tämligen inskränkt men mycket intressant. Läs artikeln här.

2 kommentarer

Under Kuriosa, Tips, Utbildningspolitik

Hägglund sommarpratar

Kristdemokraternas partiledare, tillika Sveriges socialminister, kommer den 30 juli att vara värd för Sommar i P1. Programmet börjar klockan 13:00. Årets sommarvärdar, som presenterades idag, bjuder utöver Hägglund på ytterligare några höjdpunkter. Bland dessa återfinns Fredrik Lindström (21/6), Lennart Johansson (24/6), Margot Wallström (29/6), Peter Wallenberg (2/7), Leif Silbersky (11/7), Antonia Ax:son Johnson (15/7), Jens Lapidus (27/7), Boris Grigorjev (8/8 ) samt Carin Götblad (11/8).

Aron Modig

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Kuriosa, Tips

SvD:s politikerspecial

Svenska Dagbladet har någon form av politikerspecial i dagens nummer. Nedan följer ett antal läsvärda artiklar:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_956521.svd
http://www.svd.se/import_np/import_np_inrikes/artikel_954129.svd
http://www.svd.se/import_np/import_np_inrikes/artikel_954205.svd
http://www.svd.se/import_np/import_np_inrikes/artikel_954201.svd
http://www.svd.se/import_np/import_np_inrikes/artikel_954203.svd

Aron Modig

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Tips