Kategoriarkiv: Kristdemokraterna

Förnyelsearbetet och familjepolitiken.

Diskussionen om Kristdemokraternas förnyelsearbete pågår för fullt. KSF skulle naturligtvis gärna se att studentfrågorna lyftes fram mer i denna process, inte minst med tanke på att partiet faktiskt har en fantastiskt bra politik på området. Mer självständiga lärosäten, bättre broar mellan utbildning och arbetsmarknad i kombination med ökad trygghet för studenter med familj är några exempel på varför Kristdemokraterna borde vara det naturliga alternativet ur ett studentperspektiv.

Vad gäller just familjepolitiken så har diskussionen kring vårdnadsbidraget lyfts på senare tid, inte minst av Göran Hägglund. Det är oerhört viktigt att förnyelsearbetet tar fart även på det familjepolitiska området och vårdnadsbidraget är inget mål i sig utan endast ett medel för att skapa mer självständiga och trygga familjer. Det är därför glädjande att Göran Hägglund lyfter fram flera olika idéer kring hur familjepolitiken kan utvecklas. Det skulle kunna handla om utbyggd föräldraförsäkring eller ett skatteavdrag för barnfamiljer. Jag anser att det sistnämnda vore det mest önskvärda alternativet, eftersom detta på allvar flyttar fram civilsamhällets positioner gentemot staten. Familjerna får faktiskt direkt behålla mer resurser och de låses inte in i offentliga försäkringssystem. Detta är också en linje som KDU länge drivit och som nu verkar alltmer gehör i diskussionen, vilket är glädjande.

Oavsett vilken väg partiet väljer i frågan, eller vilka politikområden som man kommer att profilera sig särskilt inom, så är det av yttersta vikt att en tydlig bild av vad det kristdemokratiska samhällsprojektet är sätts i god tid inför valet 2014.

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

”KD – Sveriges enda borgerliga idéparti”.

Trots en gedigen valrörelse  från många kristdemokratiska valarbetare, så belönade väljarna inte partiet med fler röster. Den generella trenden i hela riket var tyvärr negativ och Kristdemokraterna är idag riksdagens minsta parti tillsammans med Vänsterpartiet. Behovet av förnyelse är därför påtagligt. I veckan lade KDU fram resultatet av den s.k. Kriskommissionens arbete. Här efterlyses ett mer tydligt ledarskap och ett tydligare politiskt koncept. Det måste helt enkelt bli tydligare för väljarna vad Kristdemokraterna ska förknippas med.

Göran Hägglund visar nu prov på en medvetenhet om behovet av kristdemokratisk förnyelse. Partiet har nu en unik möjlighet att profilera sig som det enda borgerliga idéburna alternativet i svensk politik.

”Valresultatet med två jämnstora partier gynnar KD – Sveriges enda borgerliga idéparti. Kristdemokraterna som politikens gränspoliser har varit kärnan i den förnyelse av partiet som pågått det senaste året. Men det räcker inte. Utvecklingen av vår politik har inte hängt med idéutvecklingen.”

Hägglund nämner nu rättsfrågor, familjepolitiken och småföretagens roll som möjliga områden för partiet att tydligare profilera sig inom. Jag tycker att detta är utmärkta frågor för Kristdemokraterna att ta initiativet på. I synnerhet skulle en familjevänlig politik kunna kopplas ihop med förebyggande och bekämpande av brottslighet. Detta skulle kunna utgöra ett tydligt politiskt koncept och tydliggöra varför väljarna ska rösta på Kristdemokraterna och inte bara alliansen i allmänhet.Viktigt blir då också att kommunicera detta budskap konsekvent och i god tid innan nästa val. det får inte råda någon tvekan om vilka frågor som Kristdemokraterna driver, vilket tyvärr var fallet i valet 2010.

Det känns hoppfullt att både ungdomsförbund och parti har insikt om vad som behöver göras. Jag är helt övertygad om att Kristdemokraterna kommer igen i valen 2014 om man lyckas fylla begrepp som ”politikens gränser” och ”verklighetens folk ” med ett tydligt sakpolitiskt innehåll. Arbetet med detta kan nu börja!

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

Studenternas bostadssituation.

Caroline Szyber, som är riksdagskandidat för Kristdemokraterna , har gjort två mycket bra inlägg kring unga människors och studenternas bostadssituation som kan läsas i sin helhet här och här. Hon nämner exempelvis de orimliga krav som finns på studentlägenheter som en broms för nybyggnationen i kombination med en orimlig fastighetsavgift.

”Det vore bra om ett antal av hyresrätter blev ungdoms- och studentbostäder.

I dessa lägenheter behöver inte heller standarden vara så hög dvs. det räcker med 2 kokplattor i köket istället för 4 stycken, likaså behöver inte hela badrummet ha kakel och klinker, detta för att på så sätt hålla nere byggnadskostnaderna och i förlängningen hålla nere hyreskostnaderna. Titta exempelvis på studentbostäderna i Skrapan en etta för 6000 kr i månaden – vilken student har råd med det?

”Sedan för att det ska löna sig att bygga och bo i studentbostäder, för nybyggda idag är för dyra, så avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder. Det är inte rimligt att t.ex. ett korridorrum räknas som en lägenhet ochkostar 1272 kr per år i fastighetsavgift när en femrummare kostar lika mycket.”

Det känns bra att det finns kristdemokratiska politiker som på allvar driver studentfrågor. Kristdemokraterna borde vara det naturliga alternativet för studenterna. Rösta på Kristdemokraterna den 19:e september!

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

Videohälsning från Hägglund till Sveriges studenter!

”KSF on tour!” har nu nått Gävle, där också Göran Hägglund befann sig. KSF tog tillfället i akt och lät Häggkund skicka en hälsning till Sveriges studenter.

1 kommentar

Under Kampanj, Kristdemokraterna

KSF på Rikstinget i Örebro.

Kristdemokraterna håller för närvarande Riksting i Örebro. KSF finns finns där med en monter. Tveka inte att titta förbi om du är intresserad av senaste numret av förbundets tidning Politeia eller diskutera utbildnings- och studentpolitik med någon KSF:are på plats.

Det är också glädjande att en av propositionerna som diskuteras på Rikstinget, ”Politikens gränser”, tar upp skola och högre utbildning. Här föreslås bl.a. att universiteten i Sverige ska bli mer självständiga gentemot staten och politiseringen av universitetsstyrelser ska avskaffas. Mer akademiska frihet helt enkelt. Kristdemokraterna visar på så sätt att partiet är det frihetliga alternativet i svensk politik.,

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna

Regeringen stärker studenternas situation

Igår presenterade regeringen ett förslag om höjning av studiemedlen samt av det så kallade fribeloppet för studenter vid universitet och högskolor. Från och med 1 januari 2010 höjs studiemedlen med cirka 430 kronor i månaden. Samtidigt höjs det årliga fribeloppet med cirka 30 000 kronor från och med den 1 januari 2011.

 – Vi är förstås positivt inställda till att studiemedlen höjs, men framför allt gläds vi åt höjningen av fribeloppet. Det säger Kristdemokratiska Studentförbundets ordförande Aron Modig i ett uttalande.

 – Att fribeloppet höjs är mycket positivt. Arbetslinjen måste gälla även för studenter. Flit och arbete ska alltid löna sig. Som det sett ut hittills har den som frivilligt velat ta ett större ansvar för sin försörjning straffats. Det är en ohållbar linje.

2 kommentarer

Under Kristdemokraterna, Utbildningspolitik

Lyssna på Mats Odell

I dagarna är det terminsstart för landets universitets- och högskolestudenter. I sedvanlig ordning är det nästintill kaos på bostadsmarknaden i några av studieorterna där nya studenter tvingas bo på vandrarhem, i tält eller på gamla tåg. Från flera håll hörs rop om att det är brist på studentbostäder. Mot just detta talar dock att bostadssituationen alltid löser sig några månader in på terminen. Däremot kan man tala om en generell bostadsbrist. Om det skrev exempelvis DN:s ledarredaktion förra veckan.

Idag belyser även Svenska Dagbladets dito det nuvarande bokaoset. Redaktionen menar att en stor del av problemet skulle kunna lösas med några få enkla reformer:

I Norge skapades som genom ett trollslag en enorm mängd hyresbostäder genom att privatpersoner gavs rätt att skattefritt hyra ut delar (högst hälften) av sina lägenheter. Skattefriheten har påverkat hur folk bygger – och bygger om – sina bostäder. Bara genom en extra dörr, eller en extra vägg och en kokvrå, kan villaägaren eller bostadsrättsinnehavaren skaffa ett ekonomiskt tillskott som avsevärt förbättrar boendekalkylen.

Tillsammans med rot-avdraget skulle skattefri uthyrning kunna utgöra en kraftfull reform på bostadsmarknaden. Den som idag har plats skulle alltså kunna göra en hyggligt stor investering, och ändå få det hela finansierat geom uthyrning under ett eller ett par år.

Ledaren berömmer sedan Mats Odell och Kristdemokraterna för att partiet velat genomföra liknande reformer. Synd bara att inte regeringen i stort är med på samma spår.

Aron Modig

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, Kristdemokraterna, Utbildningspolitik

David Arwe tilldelas KSF:s uppsatsstipendium för 2009

Kristdemokratiska Studentförbundets uppsatsstipendium för år 2009 går till David Arwe för dennes uppsats Från moralparti till etikparti – En studie av Kristdemokraternas ideologiska utveckling med avseende på den religiösa dimensionen. Arwes uppsats är en kandidatuppsats inom statsvetenskap, skriven vid Mälardalens högskola, som syftar till att beskriva hur Kristdemokraternas ideologi förändrats mellan 1964 och 2001.

Årets jury, som bestod av Patrick E. Vigren, Erik Bengtson och Aron Modig motiverar utnämningen: ”Den svenska kristdemokratin är ett underutforskat område inom statsvetenskapen men David Arwes uppsats är början på en förändring av detta. Arwes uppsats är ett grundligt och seriöst grepp att på ett vetenskapligt sätt beskriva vårt partis ideologiska historia.”

David Arwe är den andre person som erhåller KSF:s uppsatsstipendium om 5 000 kronor. Även i år var intresset för stipendiet relativt stort. Åtta uppsatser skickades in och från KSF:s styrelse ser man positivt på en fortsättning av stipendiesatsningen.

– Tanken har varit att detta ska bli ett årligt stipendium och gensvaret under detta andra år har gjort oss än mer övertygade om att detta är en viktig satsning, säger Aron Modig, förbundsordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet.

3 kommentarer

Under Ideologi, Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet, Tips

KSFs förbundsstyrelse kampanjade med kd-Göteborg

Kristdemokratiska Studentförbundets förbundsstyrelse kampanjade idag i centrala Göteborg tillsammans med Göteborgs partidistrikt. Man bjöd på glögg och pepparkakor samt samtalade med folk som var ute i lördagshandeln. Dagen var mycket lyckad och göteborgarna var mycket intresserade av att ta del av den kristdemokratiska glöggen.
 
Anders Fasth och Kalle Bäck

Anders Fasth och Kalle Bäck

Aron Modig
Aron Modig
Josef Kuhlin, Hampus Hagman och Annelie Enochson
Josef Kuhlin, Hampus Hagman och Annelie Enochson
Många var intresserade av kd-glöggen
Många var intresserade av kd-glöggen
Glada partister
Glada partister

 

Aron Modig och Kalle Bäck

Aron Modig och Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet

KDU och KSF protesterar – Bevara de fria akademierna!

Nedanstående uttalande var tänkt för Tidningen Kristdemokraten. Eftersom det inte publicerats där delger vi istället våra åsikter här på KSF-bloggen.

Under Kristdemokraternas riksting i Norrköping behandlades bland annat partistyrelsens förslag för en ansvarsfull miljöpolitik. I detta förslag ingick två kapitel i vilka det utbildningspolitiska området berördes; kapitel 4, Utbildning för en hållbar utveckling, och kapitel 6, Rättvisande ekonomiska nyckeltal.  Både Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Kristdemokratiska Studentförbundet anser att båda dessa avsnitt innehöll flera mycket olyckliga formuleringar.

Såväl Kristdemokraternas principprogram som dess högskolepolitiska program gör gällande att tankens frihet är en förutsättning för framgångsrikt kunskapssökande samt att de fria akademierna och den fria forskningen måste värnas. Det vill säga att de politiska organen inte ska lägga sig i vetenskapen. Textrader såsom ”den traditionella ekonomutbildningen måste kompletteras med kunskap från naturvetenskapen”, ”det krävs snarast en helt ny organisation av utbildningssystemet” samt ”det är hög tid att genomföra en miljö- och klimatanpassning av den ekonomiska vetenskapen” går tvärsemot detta förhållningssätt.

Formuleringarna går med andra ord stick i stäv med subsidiaritetsprincipen. KDU och KSF är övertygade om att utbildningsväsendet, liksom det övriga civila samhället, själv klarar av att ta sitt samhällsansvar och att statlig pekpinnepolitik därför inte behövs. För att markera sitt starka ogillande med partistyrelsens formuleringar reserverade sig både KDU och KSF emot samtliga beslut som togs inom ramarna för de aktuella kapitlen.

Kristdemokratiska studentförbundet
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik