Om KSF

Kristdemokratiska Studentförbundet bildades år 2000. Initiativtagarna var en grupp studenter, som sökte ett forum för att utifrån den kristdemokratiska idétraditionen få träffas och diskutera samhällsfrågor.

Sedan dess har studentförbundet utvecklats. Man valde en förbundsordförande, tillsatte en förbundsstyrelse och började anordna årliga förbundskongresser; snart hade man medlemmar från alla de största studentstäderna. Idag är förbundet en aktiv del av den kristdemokratiska rörelsen.

Studentförbundets mål är:

  • att stärka kunskapen om den kristdemokratiska filosofin på högskolor och universitet.
  • att vara en mötesplats för studenter, där de utifrån en kristdemokratisk grund kan diskutera samhällsfrågor.
  • att driva högskolepolitiska frågor och andra politiska frågor som direkt berör och intresserar studenter.

    Annons