Månadsarkiv: augusti 2010

Lokalradio med KSF Part II.

KSF:s ordförande Kalle Bäck har återigen medverkat i ett lokalradioprogram där b.la. den högre utbildningen  och skolan i allmänhet diskuterades. Programmet går att höra här igen, dock utan musik.

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, KSF:s verksamhet, Studentförbund

Bildningen som tillväxtmotor.

Elise Claesson illsutrerar på ett bra sätt hur den klassiska humanistiska bildningen mycket väl kan fungera som en tillväxtfrämjande kraft. Vetskapen om detta lyser dock ofta med sin frånvaro i den svenska debatten. Claesson påpekar att

”Svenska ungdomar studerar sällan historia, varken i Sverige eller utomlands; de läser ämnen som man ‘blir någo’ av, som ‘management’.

Nyttotänkandet har gjort att akademisk utbildning ses som yrkesutbildning, inte som bildning. Förvånade svenska vd:ar som gått på Handels och KTH möter ofta brittiska kolleger som studerat historia, filosofi och klassiska språk. Så gammalmodigt brittiskt, flinar de överseende”.

En av grundpelarna i den kristdemokratiska politiska filosofin är förvaltarskapstanken. Denna princip gör gällande att vi har ett ansvar att föra vidare det kulturarv som våra förfäder lämnade efter sig till nästkommande generationer.  Den klassiska bildningen kan sägas vara ett uttryck för just detta. Därför är det ett problem när humanistiska discipliner inte tillskrivs den vikt som de rättmätigen förtjänar. Ofta görs det på grundval av ekonomistiska premisser. Claessons resonemang visar dock på att det inte nödvändigtvis måste finnas någon motsättning mellan en akademi som fungerar tillväxtfrämjande och en som upprätthåller det klassiska bildningsidealet. Att sörja för samhällets kulturella och intellektuella välfärd och samtidigt skapa goda förutsättningar för kunskapsbaserad tillväxt är två uppgifter som går alldeles utmärkt att sköta samtidigt.

”Bildade humanister kan vara lönsamma.” avslutar Claesson. Tradition och innovation förutsätter alltså varandra.

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

PP och trovärdigheten.

I gårdagens Ekot  sade Piratpartiets ledare Rick Falkvinge att innehav av barnporonografi ska legaliseras. Han menade att kriminaliseringen av innehav är ett resultat av ”frikyrkliga särintressen”. Idag tar samme partiledare tillbaka sitt uttalande och menar att han bara yttryckte ig klumpigt.  Efter att ha hört Falkvinge hålla en lång utläggning om varför kriminalisering av barnporrinnehav är ett intrång i det fria samhället, har jag svårt att bara acceptera en pudel av det slag han gör idag. Det rörde sig inte om någon ”groda”, utan den aktuella intervjun visade på att Piratpartiet av ideologiska skäl kan tänka sig att legalisera innehav av barnporr. En ursäkt dagen efter blir inte speciellt trovärdig. 

 Ett parti som gör anspråk på att ta plats i Sveriges riksdag bör också ha ett heltäckande program. Jag har alltid menat att partier som i princip bara driver en fråga egentligen borde finnas i form av intressegrupp eller lobbyorganisation. Politiska partier ska ha heltäckande politiska program. Annars bör man ägna sig åt något annat än partipolitik. Det problematiska med PP slutar dock inte här. Idag skriver Karl-Erik Tallmo om hur PP inte ens lyckas hålla en konsekvent linje i de frågor som är partiets kärna. Oklarheter och direkta motsägelser staplas på varandra i PPs valmanifest.

”Det allvarligaste är kanske att man föreslår att om någon försöker ”väcka talan på upphovsrättslig grund” mot någon där gärningen inte ingår i en näringsverksamhet ska dömas för ”försvårande av kulturspridning” till fängelse i högst två år.

Vad är nu detta för påfund av ett parti som brukar sparka bakut så snart ett lagförslag förefaller det minsta rättsosäkert? Att kunna väcka talan i olika frågor är rimligen en grundläggande medborgerlig rättighet. Domstolen avgör sedan om det finns rättslig grund för talan eller inte.”

 En partiledare som tvingas ta tillbaka grova grova uttalanden dagen efter intervju och ett valmanifest som ger tvetydiga besked om de frågor man säger sig brinna mest för? Låter detta som ett trovärdigt alternativ inför höstens val?

Kalle Bäck

2 kommentarer

Under Övrig politik