Månadsarkiv: augusti 2010

KSF on tour: Jönköping!

Idag kampanjade KSF tillsammans med två av de andra studentalliansförbunden på Högskolan i Jönköping. Nudelpaket med ett mindre flygblad delades ut till förbipasserande studenter. Tanken var att illustrera den politik som de rödgröna står för, som tvingar studenter att leva på nudlar, i kontrast till Alliansen som gjort mycket för att förbättra studenternas ekonomiska situation under mandatperioden.

Tillsammans med KDU i Jönköping tog också KSF tillfället i akt att kampanja i Kristdemokraternas valstuga. Flygblad om studenternas bostadssituation i Jönköping delades ut.

Annons

2 kommentarer

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

KSF on tour: Uppsala!

”KSF  on tour” har nu nått Uppsala och idag deltog förbundet på recce-mässan, där nyblivna studenter hälsades välkomna till universitetet och gavs möjlighet att bekanta sig med olika studentföreningar. Intresset var stort och ett par hundra flygblad delades ut till studenterna. KSF riktar ett speciellt tack till Ian Engblom,  Carl Engelbrektsson och Anthony Widell som bidrog till att göra kampanjen så lyckad!

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

Höjt studiemedel- hurra!

Alliansen säger nu att man kommer att höja lånedeln i studiemedelet nästa år med 500 kronor.

”– Det är en efterlängtad höjning när det gäller studiemedel. Ingen ska behöva avstå från att studera för att man känner att man inte har råd. Samtidigt är det så att studiemedlen är låga och vi har nu när vi ser framför oss att det finns ett visst ekonomiskt utrymme gett prioritet åt detta, säger utbildningsminister Jan Björklund”.

Studiedlet har redan höjts med sammanlagt 431 kronor i år. Alliansen är utan tvekan det studetvänliga alternativet i svensk politik.

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

KSF on tour: Högskolan i Gävle.

Idag kampanjade KSF vid Högskolan i Gävle. KSF:s egna flygblad delades ut tillsammans med riksdagskandidaten Steven Crossons personvalsfoldrar. Responsen var övervägande positivt och materialet gick åt på kort tid!

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

Videohälsning från Hägglund till Sveriges studenter!

”KSF on tour!” har nu nått Gävle, där också Göran Hägglund befann sig. KSF tog tillfället i akt och lät Häggkund skicka en hälsning till Sveriges studenter.

1 kommentar

Under Kampanj, Kristdemokraterna

Höjt schablonavdrag- grattis Sveriges studenter!

Bristen på studenterbostäder är stor i hela lander. Därför har Kristdemokraterna och Alliansen höjt det s.k. scahblonavdraget  under mandatperioden från 4000 till 12000. Detta är den del an hyresinkomst som inte behöver beskattas.  På så sätt blir det lönsammare att hyra ut en del av en bostad, vilket i synnerhet gynnar studenter. Detta har enligt prognoser gjort att fler bostäder kommit till. Situationen är dock akut och nu lovar alliansen att avdraget kommer att höjas ytterligare om man får förnyat förtroende till 18 000.

Detta är ett förslag som Sveriges studenter borde jubla över. T.o.m. socialdemokraterna tycker att detta är ett bra förslag. Synd att inte SFS är lika klarsynta.

Visst behövs fler bostäder också byggas. Här måste kommuner ta ett ansvar för att erbjuda mark till rimliga prisser, de måste vara snabba med bygglov, staten kan avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder och ett minskat regelkrångel i allmänhet måste till. Inte stora statliga investeringar som tränger undan privata investeringar och snedvrider hela sektron.

Kalle Bäck

2 kommentarer

Under Övrig politik

DN-debatt:”Universiteten stoppar oss”.

Följande artikel har publicerats på DN-debatt. ”

Universiteten stoppar oss”

De politiska studentförbunden: Vi vill kunna utöva vår verksamhet på landets universitet och högskolor.

Enligt svensk grundlag utgår all offentlig makt i Sverige från folket som genom fria och allmänna val utser sina representanter till riksdagen.

Vårt demokratiska system ger varje medborgare chansen att påverka sin vardag. Men för att man som meborgare i en demokrati ska kunna göra medvetna val krävs information och kunskap om de alternativ som finns. En av de högre lärosätenas viktigaste uppgifter är att samverka med samhället och fungera som en länk mellan samhälle och vetenskap.

Tillsammans har vi som representanter för de politiska studentförbunden från riksdagens samtliga partier gemensamt beslutat att skriva denna artikel i protest mot hur Sveriges högskolor och universitet hanterat denna uppgift. Vår kritik grundar sig på det faktum att vi gång på gång, under såväl valrörelser som mellanvalsperioder, nekats tillträde till universitet och högskolor utifrån osakliga grunder och bristande argument som: ”Hotet från extrem­partier är för stort” eller ”Vi vill ställa oss politiskt neutrala.” I vissa fall har vi till och med hänvisats till policydokument som sedan visat sig inte existera.

Det motstånd som universitet och högskolor utövar mot politiska studentförbund kan vi aldrig acceptera. Vi har en vision om en utveckling där de högre lärosätena i stället uppmuntrar till en politisk debatt och ett ökat intresse för samhällsfrågor bland sina studenter i samarbete med oss. Ett sådant bemötande skulle inte innebära ett hot mot akademins politiska neutralitet men främja den politiska medvetenheten bland landets studenter.

När vi nu vänder oss till Sveriges samtliga högskole- och universitetsrektorer är det med två huvudsakliga krav:

• Att högskolor/universitet tillåter studentföreningar med partipolitisk inriktning att mötas i lokaler som disponeras av högskola/universitet på samma villkor som andra studentföreningar.

• Att de partipolitiska studentföreningarna tillåts – på samma villkor som andra föreningar – sprida information om sin verksamhet och sina åsikter.

Demokrati för oss innebär mer än möjligheten att rösta var fjärde år, och som partipolitiska studentförbund ser vi det som vår främsta uppgift att engagera studenter. Våra politiska åsikter skiljer sig åt markant men i frågan om samtalets roll för skapandet av ett fungerande demokratiskt samhälle är vi överens. Vi vill därför att landets rektorer i framtiden öppnar Sveriges högre lärosäten för konstruktiva diskussioner från såväl höger som vänster och tillåter oss att ha våra bokbord, affischer, diskussionskvällar eller politiska mingel.

Det är därför vår förhoppning att vi fram till den 19 september, men även efter valet, tillåts utöva vår verksamhet på landets högskolor och universitet. I annat fall kan Sveriges universitet och högskolor knappast anses uppfylla sin demokratiska uppgift.

Magnus Nilsson
ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Erik Persson
ordförande Moderata studenter

Karin Ernlund
ordförande Centerstudenter

Pär Gustafsson
ordförande Liberala Studenter

Kalle Bäck
ordförande Kristdemokratiska studentförbundet

Mikael Pettersson
ordförande Vänsterns studentförbund

Frida Johnsson
språkrör Gröna studenter

Lämna en kommentar

Under Studentförbund

KSF on tour!

Valrörelsen är i full gång och går nu in i ett intesivt skede. KSF jobbar hårt för att sprida kristdemokrati bland landets studenter. Därför kommer vi att vara med i olika studentsammanhang över hela landet innan valet. KSF ger sig helt enkelt ut ”on tour”!

Denna vecka kommer Gävle och Uppsala att besökas. Rapporter om ”the tour” kommer kontinuerligt att läggas upp här på bloggen. Håll utkik!

Lämna en kommentar

Under Kampanj

Bra med tydligare regler för friskolor.

Friskolesystemet, som infördes av den borgerliga regeringen under början av 1990-talet, är en stor framgång. Allt fler elever utnyttjar möjligheten att välja ett fristående alternativ och på grundskolan går nu 10% av eleverna i en friskola och på gymnasiet är siffran 20%. Dessutom visar undersökningar att kommunala och fristående skolor kompletterar varandra. På orter där både kommunala skolor och friskolor finns ökar kvaliteten i både de kommunala och fristående.

Att vänstern inte gillar friskolor är ingen nyhet. Man försöker på alla sätt att misstänkliggöra dem. Det senaste angreppssättet man valt är att hävda att vinstdrivande friskoleföretag är ett av de största problemen i det svenska skolväsendet. (Exempelvis Ida Gabrielsson valde att lägga extremt mycket fokus på just vinstdrivande friskolor i en debatt med KDU:s Charlie Weimers som kan ses här). Detta är ett oerhört förenklat, för att inte säga förljuget sätt att se på den svenska skolans brister. För få kunskapskontroller, läraryrkets status och brist på disciplin torde ha mycket större förklaringsvärde.

Det ska dock inte förnekas att potentiella problem även kan finnas i vinstdrivande friskolor. Det är en självklarhet att dessa inte ska få använda offentliga resurser på vilket sätt som helst. Därför har nu Alliansen enats om att förbjuda vinstutdelning i de fall där det finns ett extra behov av resurser hos eleverna. På så sätt skapas ytterligare ett verktyg för att säkra kvaliteten även i friskolor och att resurser verkligen kommer eleverna till dels.

Detta borde rasera grunden för vänsterns kritik mot vinstdrivande friskolor. Vi kan dock vara säkra på att vänstern snart hittar ett nytt sätt att misstänkliggöra friskolorna på. Det är ytterst valfriheten man vill åt.

Kalle Bäck

1 kommentar

Under Utbildningspolitik

Videohälsning från KSF.

KSF sänder här en videohälsing till Sveriges studenter inför det stundande valet.

2 kommentarer

Under Allmänt