Mot detta förslag står…ingenting.

Ett mycket viktigt påpekande i utbildningspolitiska sammanhang görs i dag av riksdagsledamoten Margareta Pålsson. Där Alliansen har en tydlig skolpolitisk kurs är de rödgröna notoriskt splittrade i de mest centrala frågorna som friskolor, betyg och läxor. Idag fattas beslut om en ny skollag som arbetats fram på initiativ av Alliansen. Mot detta förslag står…ingenting. Vänsterpartiernas gemensamma skolpolitik lyser med sin frånvaro. Det är djupt oroande att ett av alternativen som gör anspråk på att få styra Sverige efter valet i höst inte ens förmår att enas på ett av de mest centrala politikområdena som skolan. Oppositionen har under mandatperioden efterlyst blocköverskridande uppgörelser på skolområdet (det brukar heta så när socialdemokraterna vill vara med och bestämma utan att ha mandat för det). Det vore klädsamt om man i alla fall kunde presentera en egen politik innan man klankar ner på Alliansen för att vi genomför våran.

Det är tydligt att Alliansen har både den bästa och tydligaste utbildningspolitiken. Man kan bara hoppas att frågor kring utbildning kommer högt upp på dagordningen i valrörelsen. Detta har vi allt att tjäna på.

Kalle Bäck

Annons

1 kommentar

Under Utbildningspolitik

Ett svar till “Mot detta förslag står…ingenting.

 1. Mia_B

  Men å andra sidan sägs att en bred enighet finns kring nya skollagen och att den i stort sett tagits över av alliansen med ungefär samma formuleringar?

  Hade nya skollagen sett så annorlunda ut med en rödgrön regering?

  Jag röstade på alliansen, men jag är grymt besviken på den nya skollagen.
  ”Vi vill ha många friskolor och många alternativ, så länge de lär ut exakt samma sak och på samma sätt.” tycks vara melodin.

  Saker som oroar mig är bland annat:

  1. Regeringens förslag till ny skollag har så många brister att det inte borde ha lämnats över i nuvarande skick. Det anser Lagrådet, som också varnar för att förslaget kan strida mot grundlagen. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/lagradet-sagar-nya-skollagen-1.1054248)

  2. Man vill i princip förbjuda hemundervisning trots att all tillgänglig internationell forskning visar att hemundervisade barn klarar sig bättre kunskapsmässigt och lika bra eller bättre (lite olika i olika undersökningar) socialt sett. Mindre valfrihet med andra ord.

  3. Elever med funktionsnedsättning är många gånger i behov av särskilt stöd i undervisningen. Den nya skollagen anger att sådant stöd endast måste ges upp till nivån ”godkänd” – en oacceptabel försämring av skollagen.
  Detta innebär till exempel att för en elev med funktionsnedsättning kan specialpedagogiskt stöd dras in så fort man når godkänd nivå. Sedan måste eleven ånyo gravt misslyckas för att stödet åter skall sättas in.

  4. Förslagen till ny skollag och ny lärarutbildning innehåller tvingande delar som hotar waldorfpedagogikens existens och framtid i Sverige. Skolverket har kontinuerligt granskat utbildningen och alltid funnit att waldorfskolan lever upp till deras krav. Elever som genomgått waldorfskola går vidare till akademiska utbildningar i minst lika stor utsträckning som andra elever. Waldorfelever klarar sig också lika bra och bättre än genomsnittet i nationella proven i nionde klass – waldorfskolan är alltså ett fullgott alternativ till en kommunal skola.

  5. Ett annat av förslagen är att man inte längre ska kunna läsa upp sina gymnasiebetyg på Komvux utan istället tvingas till att studera ett extra år.

  6. Förskolan blir en egen skolform! (Steget mot en obligatorisk förskola?)

  7.Förslaget till ny skollag är i vissa delar för detaljreglerat och borde i högre utsträckning fokuseras på de mål som ska nås, inte vägen dit.

  8. De kriterier som föreslås för att godkänna nya ansökningar är inte acceptabla. Etablering av en bra friskola, som ger ett gott alternativ för eleverna och som förbättrar skolväsendet i kommunen ifråga, kan stoppas av det enda skälet att skolan är så bra att den riskerar skapa konkurrensproblem för kommunala skolor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s