Ensidig kritik kring studiemedlet.

I mars lade regeringen fram propositionen om ett reformerat studiemedel (Prop 2010/10:141) .  Sedan dessa har debatten kring de nya reglerna varit intensiv. Det tål att påpekas gång efter annan att Alliansen har höjt studiemedlet på ett sätt som socialdemokraterna inte lyckades med under sin tid vid makten. Det hade dock varit önskvärt om regeringen på ett tydligare sätt markerat intentioner om att höja detta ytterligare. Den ekonomiska utvecklingen för studenter måste hänga med andra grupper i samhället mycket mer än vad som varit fallet de senaste 20 åren. Ett steg i rätt riktning har dock tagits, men mer behöver göras.

För att vi ska kunna upprätthålla ett stabilt studiemedelssystem med höjda nivåer så snart som möjligt behöver dock incitament som främjar att systemet nyttjas på rätt sätt åstadkommas. Detta är precis vad den aktuella propositionen avser göra. Genom tydligare prövning av studieresultatet, uppsägning av lån om en låntagare upprepade gånger missköter sina återbetalningar och möjligheter för CSN att hålla inne studiemedlet om fusk misstänks föreslås här.

Detta är några saker som avser skapa en långsiktig hållbar utveckling och mindre missbruk av studiemedlet. Detta borde ligga i både studenternas, skattebetalarnas och kårernas intresse. Tyvärr väljer exempelvis SFS att bara anmärka på de fel man anser att propositionen innehåller och inget sägs om hur de problem som idag finns ska lösas. Visst pekar SFS på en viktig problematik vad gäller risken för godtycke när snabbare och effektivare beslut ska fattas av CSN. Det bör understrykas att inga perfekta system finns och om risken blir överhängande att CSN felaktigt kräver studenter på återbetalningar i större utsträckning än i dagsläget, så måste naturligtvis justeringar som hindrar detta göras. Dock kan säkerligen många sådana problem lösas i samverkan mellan lärosätena och CSN.  I framtiden så bör dock CSN konkurrensutsättas för att förbättra möjligheterna för studenter att sätta press på myndigheten. Innan den dagen är kommen bör dock åtgärder för att stävja fusk göras. Det är synd att SFS enbart klagar på Alliansens reformer och ensidigt, även om detta är viktigt, efterfrågar höjt studiemedel.

Kort sagt; i kombination med höjt studiemedel kommer dessa åtgärder att lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling och ökad genomströmning. Vi Kristdemokrater utgår dock alltid från människan och inte systemen. Därför kan alla tekniska lösningar alltid att omprövas, varför åtgärder av detta slag alltid ska utvärderas och förändringar eventuellt göras. Att på redan nu avvisa förslagen i propositionen är dock att förhasta sig. Det är dock viktigt att debatten hela tiden hålls levande, varför kårerna här gör ett mycket viktig jobb. Skötsamma och flitiga studenter får aldrig drabbas av dåligt fungerande system.

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s