Månadsarkiv: maj 2010

Glider på (s)anningen.

Förtroendet för Thomas Östros och Mona Sahlin tycks nå nya bottennoteringar. Kanske inte att undra på när Östros gång efter annan glider på sanningen. Svavelosande kritik mot regeringen varvas med halvsanningar och ibland direkta lögner. Trist om valrörelsen ska bedrivas på denna låga Östrosnivå…

”Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund menar att Östros inte är ensam om att ljuga.
Så här beskriver Göran Hägglund ett avsnitt i Mona Sahlins första maj-tal, där han själv nämns:
– Politiskt lögnaktigt, ohederligt och borde vara oacceptabelt.
Hägglund fortsätter:
– Långsiktigt är det illa för demokratin om man inte kan förvänta sig att politikerna anstränger sig för att vara hederliga i sina svar.”

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Övrig politik

Alliansen!

Alliansens partiledare befinner sig för närvarande på tågturné och gästade idag Göteborg. KSF:s ordförande Kalle Bäck fanns på plats. En stor folkskara samlades på Kungsportsplatsen för att lyssna till Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och Jan Björklund som talade om vad alliansregeringen åstadkommit under manadatperioden, vad som är de stora utmaningarna inför nästa och varför man ska rösta på Alliansen. Därefter fortsatte tillställningen på en närbelägen restaurang med mingel.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Ett steg i fel riktning.

Den rödgröna oppositionen har presenterat sin skuggbudget och bilden har ytterligare klarnat något av vilka alternativ som står mot varandra inför höstens val. Alliansen står får arbetslinjen och att det ska löna sig mer att arbeta. De rödgröna vill att flit ska straffa sig och att det ska bli mer lönsamt att inte arbeta.

Visserligen behåller de rödgröna stora delar av Alliansens skattesänkningar för de som arbetar. Mot bakgrund av att man under hela mandatperioden beskyllt regeringen för att öka klyftorna och rasera statsfinanserna med jobbskatteavdragen är det märkligt att man nu väljer att acceptera dem. Man tycks egentligen inte tro på sin egen politik!  Det är dock ingen vild gissning att man gör detta av rent taktiska skäl för att man vill undvika att framstå som skattechocksalternativet. Så snart möjlighet ges kan vi vara säkra på att skatten även på arbete skulle komma att höjas med det rödgröna alternativet. Redan nu väljer man att höja skatten för de som tjänar över 40 000. De rektorer, ingenjörer och läkare som redan betalar höga marginalskatter ska straffas ytterligare. Signalen är solklar: utbildning, flit och arbete ska straffa sig. Även om det kanske inte är något jättestort steg, så är de rödgrönas budgetförslag ett steg i fel riktning.

Kalle Bäck

Lämna en kommentar

Under Övrig politik

Bryssel.

Under slutet av veckan besökte en svensk delegation Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alf Svensson. En av de som ingick i delegationen var KSF:s ordförande Kalle Bäck.  Alf Svensson talade om sitt arbete i parlamentet och de utskott där han sitter. Han betonade också att kristdemokratin spelat en avgörande roll i EU-sammanhang genom hela unionens och gemenskapens historia. Detta är något som vi kristdemokrater kan vara stolta över. De värderingar som ligger till grund för samarbetet har en stark kristdemokratisk prägel med människovärde, subsidiaritet och syskonskap som grund.

Brysselbesöket inkluderade också en träff med den svenska representationen och West Sweden. Här talades det b.la om vikten av att Sverige utnyttjar de fördelar som finns med EU-medlemskapet och att EU-perspektivet bör inkluderas i beslutsfattande på lokal nivå.

Lämna en kommentar

Under Allmänt