Entreprenörskap måste in i klassrummet.

Att ungdomsarbetslösheten är alltför hög är inget nytt. Alliansregeringen har dock gjort mycket för att göra det möjligt för unga att få ett arbete form av sänkta arbetsgivaravgifter och jobbskatteavdrag. Detta är bra, men mer behöver göras på ett tidigare stadium. Det sägs ofta att mer utbildning är vägen till arbete, vilket stämmer på ett sätt, men all utbildning skapar inte fler jobb. Vissa utbildningar leder tvärtom med stor sannolikhet inte alls till arbete, vilket är ett misslyckande för samhället i allmänhet och den enskilde studerande i synnerhet. Istället bör en del av kvaliteten i undervisningen ligga i själva utbildningens förmåga att stimulera jobbtillväxten.

Ett utomordentligt viktigt steg i rätt riktning tas i och med den nya gymnasieskolan. Entreprenörskap kommer här att bli en mycket viktigare del av utbildningen än i dagsläget. På så sätt ska skolan sörja för att eleven utvecklar ”sin företagsamhet, initiativförmåga och kreativitet”. Detta kommer att bli del av examensmålen för den nya gymnasieskola som utformats under alliansregeringen. Därtill ska entreprenörskap finnas som valbar kurs på alla gymnasieprogram, och vara obligatorisk på vissa, från och med hösten 2011.

Detta syftar till att göra de naturligare för unga att vilja bli entreprenörer. Under min studietid jag har så gott som aldrig  varken, grund- gymnasie- eller högskolenivå kommit kontakt med företag eller entreprenörer i undervisningssammanhang. Andra organisationer som idrottsföreningar, religiösa samfund eller intresseorganisationer har ibland vävts in som en del i vissa moment av undervisningen, men aldrig entreprenörer eller företagare. Jag tror att detta mönster är ganska generellt. Detta får en hämmande effekt på unga människors medvetande och deras horisont blir snävare. Att start företag finns knappt på kartan. Det är därför viktigt att både göra entreprenörskap till en del av den ordinarie undervisningen, men också att på ett balanserat sätt ge näringslivet möjlighet att informera, inspirera och knyta kontakter med ungdomar inom ramen för utbildningsväsendet. Det handlar i grunden om att få till stånd en attitydförändring och skapa bättre förutsättningar för att nya småföretag tillkommer.  Denna förändring måste börja hos den unga generationen.

Kalle Bäck

Annons

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s