Månadsarkiv: februari 2009

Obligatorieavskaffandet – ett viktigt steg mot ökad frihet för studenterna

Idag kom så äntligen beskedet från regeringen. Från och med den 1 juli 2010 kommer man att avskaffa det obligatoriska medlemskap i kårer och nationer som varit ett faktum för rikets studenter i flera hundra år. Detta är en mycket viktig frihetsreform. Det säger Kristdemokratiska studentförbundets ordförande Aron Modig i ett uttalande.

 – Detta är en mycket god nyhet för Sveriges studenter. Kårobligatoriet har alltid varit fel, eftersom det bryter mot den negativa föreningsfriheten. På samma sätt som det är var och ens demokratiska rättighet att själv välja vilka sammanslutningar man vill vara medlem i, måste studenter förstås också ha frihet att välja vilka föreningar man inte vill tillhöra. Detta självklara resonemang följer man inte idag.

  – Studentkårer, och andra föreningar, som får och behåller sina medlemmar utan minsta ansträngning har inga som helst incitament att bedriva sin verksamhet effektivt och på ett sätt som genererar värde för medlemmarna. Det är inte rimligt att vi ska ha ett sådant system.

 – Kristdemokratiska studentförbundets grundinställning är att studentkårer inte ska erhålla mer statliga bidrag än andra ideella föreningar, utan de ska i första hand finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter från medlemmar som frivilligt valt sitt medlemskap. Det är positivt att regeringen avsätter betydligt mindre pengar till statsbidrag till kårerna, än vad regeringens utredare föreslog i sitt betänkande, avslutar Aron Modig.

Annons

1 kommentar

Under Allmänt

KSF on Tour – epilog

Så var KSF on Tour över för den här gången. Kampanjteamet är tillbaka i Göteborg. Sammantaget har kampanjturnén varit lyckad och inneburit sex olika kampanjtillfällen vid fem olika universitet, drygt 900 utdelade flygblad samt sju värvade nya medlemmar. Gensvaret har varierat mellan universitet och institutioner men vid flera av kampanjtillfällena har vi fått positiva bemötanden och uppmuntran. Vi är eninga i vår bedömning att veckan varit positiv för Kristdemokratiska Studentförbundets verksamhet samt att KSF on Tour är ett koncept som man bör satsa mer på och utveckl framöver.

1 kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

KSF on Tour i Örebro II

Under lördagen och söndagen ägnade sig KSF:s kampanjteam framförallt om lobbying gentemot interna aktörer inom Kristdemokraterna och KDU. Som tidigare nämnts var man med vid det mingel för unga kristdemokrater som anordnades av KDU. Man deltog även vid ett seminarium om företagande och arbetsmarknadspolitik som anordnades vid partiets kommun- och landstingspolitiska dagar. Under lördagen och söndagen syntes man gentemot KDU:s medlemmar då dessa hade ordföranderåd och medlemsutbildningar.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet