Månadsarkiv: januari 2009

Aron i Kristdemokraten: ”Mer spetsfokus i utbildningsväsendet”

I dagens nummer av Tidningen Kristdemokraten har Aron Modig skrivit den så kallade förbundskrönikan. Aron riktar fokus på utbildningsväsendet och behovet av mer spetsutbildning.

”Satsa mer på eliten” var det budskap som Göteborgs-Postens ledarsida basunerade ut den 19 januari som stöd för de gymnasiala spetsutbildningar som startar till hösten. Denna reform är bara en av alla de förbättringar av den svenska skolan som påbörjats eller genomförts sedan maktskiftet 2006. Nu kommer våra främsta unga begåvningar inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora äntligen att få den uppmärksamhet och stimulans de förtjänar. Göteborgs-Postens ledarredaktion menar att mer behöver göras för att uppmuntra denna spets också i tidigare stadier. Det är säkert så. Vad som är helt tvivelsutan är dock att vi behöver få till stånd ett större spetsfokus också inom den högre utbildningen och forskningen.

Som jag ser det finns det flera saker som kan göras för att få till stånd en utveckling i denna riktning. För det första bör ett svenskt spetsuniversitet inrättas i syfte att samla Sveriges främsta studenter, från hela skalan av akademiska områden, till ett lärosäte. Tilldela sedan detta universitet extra stora offentliga medel och ge dess studenter extra förmånliga lånevillkor. Genom denna statliga storsatsning, och klusterbildning av talangfulla studenter, skulle målsättningen vara att få spetsuniversitetet att räknas som ett av de allra främsta universiteten i världen. Tittar man på de internationella rankinglistor över världens universitet som fått allt större uppmärksamhet på senare tid så är en satsning av detta slag definitivt nödvändig. På ingen av de två mest erkända rankinglistorna; brittiska THES och kinesiska ARWU, återfinns något svenskt universitet bland de 50 högst rankade.

För det andra bör antalet svenska universitet reduceras. Flera politiker och högt stående personer inom utbildningsväsendet, däribland Högskoleverkets chef Anders Flodström, professor Bo Rothstein och regeringens utredare Dan Brändström, har gjort uttalanden med samma intentioner under det senaste året. Sverige har idag 16 lärosäten med universitetsstatus. Om vi istället hade haft fem-sex stycken skulle vi kunna koncentrera resurserna på ett bättre sätt. Naturligtvis skulle högskolorna även fortsättningsvis fylla en viktig funktion. Exempelvis skulle dessa kunna ha huvudansvaret för grundutbildningen medan universiteten fokuserade på masters- och forskningsutbildningar.

Då den senaste Långtidsutredningen i höstas presenterade sin analys av den svenska ekonomin på längre sikt kom man med ett i svenska sammanhang kontroversiellt förslag, nämligen att avgiftsbelägga högre studier. Enligt Långtidsutredningens rapport tar svenska studenter i genomsnitt sex år på sig att slutföra motsvarande fyra års studier, studieuppehåll borträknade. Detta är inte rimligt. Genom att införa studieavgifter skulle studietiderna kortas samtidigt som lärosätena skulle få utökade resurser till att förbättra utbildningens kvalitet. För att inte snedrekryteringen till universitet och högskolor ska öka måste dock ett införande av avgifter kombineras med förbättrade möjligheter att ta studielån.

Sedan alliansregeringen tillträdde har flera utredningar med goda intentioner tillsatts och genomförts. När mandatperioden är till ända kommer vårt utbildningsväsende stå starkare än vad som var fallet 2006. Efter detta behöver vi dock gå vidare. Ovanstående är tre exempel på nya reformer som Kristdemokraterna mycket väl skulle kunna vara först med. Vi behöver definitivt mer spetsfokus också längre upp i utbildningssystemet.

Annons

1 kommentar

Under Krönikor, Utbildningspolitik

KSF on Tour i Örebro

Under torsdagkvällen deltog vi i KIC:s Vitrysslandkväll och lyssna på Kacia som är oppositionspolitiker i just Vitryssland. Mycket bra och intressant. Efter detta åkte vi till Örebro för at fortsätta vårt kampanjande. På fredagmorgonen begav vi oss så till Örebro universitet. Den här gången fick vi möjlighet att hålla till inomhus, vilket var uppskattat. Ofelia Namazova och Frida Edberg hjälpte till. Vi värvade turnéns fjärde medlem.

Josef och Ofelia på Örebro universitet.

Josef och Ofelia på Örebro universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

s monter.

Frida Edberg framför KSF:s monter.

Idag och imorgon pågår Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i Örebro. I samband med det anordna KDU ett mingel för unga kristdemokrater. Aron deltog på detta och talade studentpolitik med ett antal medlemmar.

1 kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on Tour i Stockholm II

Också dagens inledande kampanjande har varit lyckat. Under morgonen befann vi oss utanför KTH för att dela ut flygblad till blivande ingenjörer. Vi blev väl emottagna och det är uppenbart att Kristdemokraterna här har ganska stor potential. Senare under förmiddagen begav vi oss till Stockholms universitets lokaler i Frescati. Inledningsvis hade vi tänkt stå utanför juridiska institutionen men vi kom snabbt fram till att det var betydligt mer effektivt att stå vid ingången till universitetets tunnelbanestation. Här var emottagandet inte lika positivt men vi tror ändå att vi gjorde en insats genom att synas och sprida det kristdemokratiska budskapet. Självfallet tog vi även några bilder… 

Josef fryser utanför KTH.

Josef fryser utanför KTH.

Aron utanför KTH.

Aron utanför KTH.

Josef vid Stockholms universitets tunnelbanestation.

Josef vid Stockholms universitets tunnelbanestation.

Aron vid Stockholms universitets tunnelbanestation.

Aron vid Stockholms universitets tunnelbanestation.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on Tour i Stockholm I

KSF:s kampanjteam har nu tagit sig söderut till Stockholm. Kvällen ägnas åt praktiska KSF-saker men imorgon är det åter dags för utåtriktade aktiviteter. Dagen inleds med kampanj utanför KTH och fortsätter med kampanj utanför Stockholms universitets lokaler i Frescati. På kvällen deltar vi på KIC:s Vitrysslandkväll innan färden går mot Örebro där Kristdemokraterna håller kommun- och landstingspolitiska dagar.

Josef framför den kristdemokratiskt vita kampanjmiljöbilen.

Josef framför den kristdemokratiskt vita kampanjmiljöbilen.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet

KSF on Tour i Uppsala II

Vid lunchtid begav sig KSF:s kampanjteam, som numera utökats med Ian Engblom och Anthony Widell, till Ekonomikum för ytterligare kampanjande. Även detta blev lyckat, inte minst då vår turné tydligen sammanföll med Ekonomikums arbetsmarknadsdagar. Många studenter var i farten och KSF värvade turnéns tredje nya medlem.

ian-i-uppsala

 

 

 

 

 

 

Ian in action.

josef-och-anthony

 

 

 

 

 

 

Josef och Anthony håller humöret uppe.

3 kommentarer

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on Tour i Uppsala I

Det blev ett tidigt uppvaknande för KSF:s kampanjteam denna onsdag då kampanj på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet väntade. Flygbladsutdelningen blev mycket lyckad då många vänliga och intresserade Uppsalastudenter tog del av KSF:s budskap. Nedan följer några bilder från morgonen…

josef-i-uppsala-i

 

 

 

 

 

 

Josef är pigg trots den tidiga morgonen.

aron-i-uppsala-i

 

 

 

 

 

 

 

 

Aron med KSF:s kampanjmaterial.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on Tour i Jönköping

Någon timme efter framgångarna i Borås anlände KSF:s kampanjteam till Jönköping. Här bjöd Johan Enochson frikostigt på fika. Det dröjde inte länge förrän även Johan anslutit sig till den allt större KSF-familjen. Två nya medlemmar på bara några timmar således.

jonkoping

 

 

 

 

 

 

Josef hälsar Johan välkommen i förbundet.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Kuriosa, Utbildningspolitik

KSF on Tour i Borås

Första stopp efter avresan från Göteborg var Borås och KDU-Södra Älvsborgs distriktsstämma. På stämman talade Aron om utbildningspolitik och om KSF medan Josef talade om KDU:s internationella utskotts arbete. Aron satt även mötesordförande under stämman.

Stämmoförhandlingarna var mycket lyckade och stämningen var god. För KSF:s del får besöket även räknas som en framgång då vi lyckades värva turnéns första nya medlem redan efter någon timme. Nedan återfinns ett par bilder från besöket.

josef-talar-i-boras

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef talar och KSF:s nye medlem Frida Edberg lyssnar intresserat.

aron-talar-i-boras

 

 

 

 

 

 

 

 

Aron talar.

aron-i-boras2

 

 

 

 

 

 

 

 

Aron förevisar KSF:s filosifimaterial…

publik-i-boras1

 

 

 

 

 

 

… och publiken lyssnar intresserat.

Lämna en kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

KSF on Tour!

Idag startar Kristdemokratiska Studentförbundets kampanjturné/kampanjvecka ”KSF on Tour!”. Detta innebär att Aron Modig och Josef Kuhlin från KSF:s förbundsstyrelse åker runt till ett antal studentstäder för att kampanja vid universitet och högskolor. Kampanjandet inleds med en flygbladsutdelningssejour utanför Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet innan det bär av mot Borås och KDU-Södra Älvsborgs distriktsstämma. Efter detta går resan vidare mot Uppsala som är onsdagens kampanjstopp. Stockholm är torsdagens anhalt och Örebro är helgens skådeplats. Mer info kommer…

1 kommentar

Under Kampanj, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik