Månadsarkiv: november 2008

Vill ni inte avskaffa kårobligatoriet?

Tillsammans med KDUs ordförande Charlie Weimers har KSFs ordförande Aron Modig idag en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten. Aron och Charlie skriver om kåroligatoriet eftersom de tycker att det vore väldigt olyckligt om även denna regering skulle misslyckas med att avskaffa obligatoriet. Artikeln i dess publicerade form finns här.

Den borgerliga ministär som satt vid makten 1991-94 misslyckades med att avskaffa kårobligatoriet. Nu verkar det som att nuvarande regering håller på att göra om samma misstag. Regeringen måste prioritera obligatoriefrågan. Beslut om ett fullständigt avskaffande av kårobligatoriet, som inte innehåller skrivelser om statliga stöttor eller konkurrensbegränsande bihang, bör fattas snarast. Det skriver Charlie Weimers, ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) och Aron Modig, ordförande för Kristdemokratiska studentförbundet (KSF).

Högskoleminister Lars Leijonborg klargjorde i ett tidigt skede av den innevarande mandatperioden att regeringen hade för avsikt att avskaffa obligatoriet. Man gjorde ytterligare en utredning i frågan men sedan denna lades fram under våren 2008 har det varit tyst i debatten. Varför händer ingenting? Eftersom obligatoriet bryter mot den negativa föreningsfriheten anser KDU och KSF att frågan snarast bör föras upp högt på prioriteringslistan. Ett beslut bör fattas inom de närmaste månaderna.

Tyvärr håller inte det förslag som i vintras presenterades av obligatorieutredningen för någon som helst kritisk granskning. Utredningen föreslår förvisso att det obligatoriska medlemskapet ska avskaffas men samtidigt att kårernas verksamhet ska finansieras genom statsbidrag istället för genom medlemsavgifter. Detta statliga bidrag ska dessutom bara gå till en studentkår vid varje lärosäte. Resultatet av detta blir att studentkårerna skulle kunna fortsätta bedriva den verksamhet som en mycket liten andel av studenterna överhuvudtaget bryr sig om, samtidigt som konkurrensen mellan kårerna till och med skulle bli mindre än idag. En sådan lösning är ingen bra lösning.

Studentkårer ska inte erhålla mer statliga bidrag än andra ideella föreningar. De ska i första hand finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter från medlemmar som frivilligt valt sitt medlemskap. Kårerna lider redan idag av en betydande legitimitetsbrist. Valdeltagandet i kårvalen är mycket lågt, ofta under tio procent, och engagemanget hos studenterna är nästintill obefintligt. Att de allra flesta studentkårers verksamhet bärs upp enbart av kårobligatoriet är ett elakt men likväl korrekt påstående. Detta lär inte bli bättre om konkurrensen mellan studentkårerna försvagas ytterligare.

Vi kristdemokrater tror på det civila samhällets kraft. Vi är för föreningsfrihet. Däremot tar vi bestämt ställning emot statliga bidrag till ineffektiva strukturer. Det är dags för alliansregeringen att visa musklerna i ytterligare en politisk fråga. KDU och KSF vill ha ett fullständigt avskaffande av kårobligatoriet.

Charlie Weimers, förbundsordförande KDU
Aron Modig, förbundsordförande KSF

Annons

Lämna en kommentar

Under Utbildningspolitik