KDU och KSF protesterar – Bevara de fria akademierna!

Nedanstående uttalande var tänkt för Tidningen Kristdemokraten. Eftersom det inte publicerats där delger vi istället våra åsikter här på KSF-bloggen.

Under Kristdemokraternas riksting i Norrköping behandlades bland annat partistyrelsens förslag för en ansvarsfull miljöpolitik. I detta förslag ingick två kapitel i vilka det utbildningspolitiska området berördes; kapitel 4, Utbildning för en hållbar utveckling, och kapitel 6, Rättvisande ekonomiska nyckeltal.  Både Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Kristdemokratiska Studentförbundet anser att båda dessa avsnitt innehöll flera mycket olyckliga formuleringar.

Såväl Kristdemokraternas principprogram som dess högskolepolitiska program gör gällande att tankens frihet är en förutsättning för framgångsrikt kunskapssökande samt att de fria akademierna och den fria forskningen måste värnas. Det vill säga att de politiska organen inte ska lägga sig i vetenskapen. Textrader såsom ”den traditionella ekonomutbildningen måste kompletteras med kunskap från naturvetenskapen”, ”det krävs snarast en helt ny organisation av utbildningssystemet” samt ”det är hög tid att genomföra en miljö- och klimatanpassning av den ekonomiska vetenskapen” går tvärsemot detta förhållningssätt.

Formuleringarna går med andra ord stick i stäv med subsidiaritetsprincipen. KDU och KSF är övertygade om att utbildningsväsendet, liksom det övriga civila samhället, själv klarar av att ta sitt samhällsansvar och att statlig pekpinnepolitik därför inte behövs. För att markera sitt starka ogillande med partistyrelsens formuleringar reserverade sig både KDU och KSF emot samtliga beslut som togs inom ramarna för de aktuella kapitlen.

Kristdemokratiska studentförbundet
Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna, KSF:s verksamhet, Utbildningspolitik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s