Månadsarkiv: juni 2008

KSF på plats på Kristdemokraternas riksting

KSF finns i helgen på plats på Kristdemokraternas riksting i Norrköping. Förbundet har en monter inne på kongressområdet i syfte att marknadsföra sig gentemot de cirka 800 besökarna. Flera medlemmar av KSF finns därtill på plats för att representera sina respektive partidistrikt i förhandlingarna. En spännande helg väntar.

Annons

Lämna en kommentar

Under Ideologi, KSF:s verksamhet

Hägglund sommarpratar

Kristdemokraternas partiledare, tillika Sveriges socialminister, kommer den 30 juli att vara värd för Sommar i P1. Programmet börjar klockan 13:00. Årets sommarvärdar, som presenterades idag, bjuder utöver Hägglund på ytterligare några höjdpunkter. Bland dessa återfinns Fredrik Lindström (21/6), Lennart Johansson (24/6), Margot Wallström (29/6), Peter Wallenberg (2/7), Leif Silbersky (11/7), Antonia Ax:son Johnson (15/7), Jens Lapidus (27/7), Boris Grigorjev (8/8 ) samt Carin Götblad (11/8).

Aron Modig

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Kuriosa, Tips

Hur tänkte de här?

Idag kan man läsa i olika medier om att en 39-årig pappa i lördags häktades på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel. Offret? hans 15 åriga dotter. Då tänker man kanske att detta händer och undrar varför jag tar upp just detta fallet, jo det ska jag berätta.

39-åringen fälldes tillsammans med en släkting för mord i Skåne 2001. Av tingsrätten dömdes männen till livstids fängelse som i hovrätten ändrades domen till 10 år och livstids utvisning. Förra året släpptes dock mannen fri och väntar på beslut från regeringen om han ska utvisas eller ej.

Alltså mannen som mördade en annan man och begravde honom i ett kärr dömdes till livstid som sänktes till 10 år och frigavs efter sex varpå han efter ett halvårs frihet misshandlade sin egen 15-åriga dotter blodig!

Min fråga är då (om det är någon juridiskt kunnig som läser detta) om man kan åtala de se ligger bakom beslutet att frige denna person? Det kan ju inte vara helt lagligt att man är så inkompetent att man släpper en mördare efter 6 år och dessutom visar det ju sig att han inte är helt stabil, jag vill driva en process mot de ansvariga, finns det någon som delar min vilja?

Boris Damljanovic´
Ordförande KDU Skåne
Förbundsstyrelseledamot KSF
Väldigt less på rättssystemet

Lämna en kommentar

Under Övrig politik

”Vi är med och bygger framtidens Europa”

Till denna veckas nummer av Tidningen Kristdemokraten är det Aron Modig som skrivit den så kallade Förbundskrönikan. Eftersom krönikan inte finns att läsa på tidningens webbsida publiceras den här på bloggen.

För några veckor sedan, den 9 maj, firades Europadagen till minne av det förslag om att skapa ett enat Europa som lades fram år 1950. Initiativtagare till förslaget var den franske utrikesministern Robert Schumann och det huvudsakliga syftet var som bekant att bevara den europeiska freden. 58 år har nu gått sedan den aktuella dagen och väldigt mycket har hänt inom det europeiska samarbetet. Inte minst har de sex stater som ursprungligen deltog i projektet nu kommit att bli en union med 27 medlemsländer.

Samarbetet är någonting unikt, både sett ur den övriga världens och ur den europeiska historiens perspektiv. Det var exempelvis väldigt länge sedan kontinenten upplevde en såpass lång sammanhållen period utan större konflikter. Sedan kol- och stålgemenskapens bildande har Europa istället blivit både fredligare och öppnare, i många fall tack vare enskilda individers insatser. Konrad Adenauer förbättrade den tysk-franska relationen på 1950- och 60-talen. En av hans efterträdare på förbundskanslersposten, Helmut Kohl, var av stor betydelse för Tysklands enande. Utöver detta är det kalla kriget förbi och en stor del av de forna kommuniststaterna har idag demokratiserats. Här spelade polske Solidaritetsledaren Lech Walesa en tämligen betydande roll.

Vart vill jag då komma med detta? Jo, helt enkelt till det faktum att stora delar av den moderna europeiska historien faktiskt skrivits av, eller med hjälp av, kristdemokrater. Listan av freds- och frihetskämpar kan nämligen göras ännu längre. I såväl Rumänien som i de baltiska staterna och det forna Tjeckoslovakien gjorde kristdemokratiska företrädare avgörande insatser för att betvinga kommunismen och för att bygga upp sina länder på nytt.

Också idag är de europeiska kristdemokraterna av stor betydelse för Europa. Bland annat utgör man, tillsammans med de konservativa, den dominerande gruppen i Europaparlamentet. Dessutom är nationella partier i regeringsställning i flera länder och Tyskland har åter en kristdemokratisk förbundskansler i Angela Merkel.

Att ge en enkel förklaring till vad detta stora kristdemokratiska inflytande, på den europeisk-politiska arenan, egentligen beror på är förstås svårt. Men troligtvis står en ganska stor del av svaret att finna i den grundläggande kristdemokratiska ideologin. Solidaritetsprincipen, personalismen och förvaltarskapstanken är alla grundsatser som de flesta människor kan hålla med om, och som många dessutom ser som rimliga fundamenta att bygga framtiden på.

Vad gäller framtiden är det om ganska precis ett år, på nytt dags för val till Europaparlamentet, för att utse en ny uppsättning politiker som ska föra det kontinentala projektet framåt. Detta är ett viktigt val för oss svenska kristdemokrater. Dels för att det borde fungera som en indikator på hur det kan tänkas gå i 2010 års riksdagsval, men också för att det är ett val som vi borde kunna prestera riktigt bra i.

I Sverige är Kristdemokraterna det parti som företräder den bästa kombinationen av frihet, öppenhet och betoning på det okränkbara människovärdet. Och dessutom har vi dokumenterade bevis på att det är kristdemokrater som historiskt sett varit de mest drivande i samarbetets framåtskridande. Om vi lyckas föra ut detta budskap i nästa års valrörelse finns det ingenting som talar för att vi inte skulle kunna göra ett mycket bra val. Detta är viktigt, eftersom också de svenska kristdemokraterna kommer att behövas i byggandet av framtidens Europa.

 

Lämna en kommentar

Under Övrig politik, KSF:s verksamhet